Belangrijk: afhankelijk van de studierichting en het leerjaar kan de aanvangsdatum van de proefwerkperiode een of twee dagen vroeger of later vallen dan de vooropgestelde datum.


Toetsenperiode oktober eerste graad

donderdag 11 oktober, maandag 15 oktober, woensdag 17 oktober en vrijdag 19 oktober 2018

 

Proefwerken einde eerste trimester

 • eerstejaars LAT: di 11 december 2018 tot en met di 18 december 2018
 • eerstejaars MOD: woe 12 december 2018 tot en met di 18 december 2018
 • tweedejaars GRL/ LAT ma 10 december 2018 tot en met di 18 december 2018
 • tweedejaars MOD: di 11 december 2018 tot en met di 18 december 2018
 • derdejaars: ma 10 december 2018 tot en met di 18 december 2018
 • vierdejaars: vr 7 december 2018 tot en met di 18 december 2018
 • vijfdejaars: do 6 december 2018 tot en met di 18 december 2018
 • zesdejaars: do 6 december 2018 tot en met di 18 december 2018

 

Proefwerken einde tweede trimester

 • eerstejaars LAT: di 26 maart 2019 tot en met di 2 april 2019
 • eerstejaars MOD: woe 27 maart 2019 tot en met di 2 april 2019
 • tweedejaars GRL/LAT ma 25 maart 2019 tot en met di 2 april 2019
 • tweedejaars MOD: di 26 maart 2019 tot en met di 2 april 2019
 • derdejaars: do 28 maart 2019 tot en met di 2 april 2019
 • vierdejaars: do 28 maart 2019 tot en met di 2 april 2019

 

Proefwerken einde derde trimester

 • eerstejaars LAT: ma 17 juni 2019 tot en met ma 24 juni 2019
 • eerstejaars MOD: di 18 juni 2019 tot en met ma 24 juni 2019
 • tweedejaars GR/LAT : vr 14 juni 2019 tot en met ma 24 juni 2019
 • tweedejaars MOD: ma 17 juni 2019 tot en met ma 24 juni 2019
 • derdejaars: do 13 juni 2019 tot en met ma 24 juni 2019
 • vierdejaars: do 13 juni 2019 tot en met ma 24 juni 2019
 • vijfdejaars: vr 7 juni 2019 tot en met ma 24 juni 2019
 • zesdejaars: do 6 juni 2019 tot en met vr 21 juni 2019

 

Bijkomende proef

Wanneer de delibererende klassenraad van oordeel is dat er onvoldoende gegevens zijn om een definitieve beslissing te treffen, kan zij in hoogst uitzonderlijke gevallen een bijkomende proef opleggen. De data hiervoor voor het schooljaar 2018-2019 liggen nog niet vast.