Onze leerlingen van 2 Grieks-Latijn werken al sinds de start van dit schooljaar via digitale weg in een Buurklassenproject samen met leeftijdsgenoten uit het Thijcollege, onze partnerschool in Oldenzaal (Nederland).

“Onder de noemer ‘Jij en ik, samen de boom in’ vormt het klimaat het uitgangspunt van dit boeiende uitwisselingsproject”, licht Celine Busquart toe, die samen met Thijs Declercq het project begeleidt voor De Bron.

“Tijdens dit Buurklassenproject werken onze leerlingen en hun Nederlandse partners aan twee Citizen Science-projecten rond klimaatverandering. Via de GrowApp maken ze foto’s van bomen door de seizoenen heen en staan ze stil bij de effecten van klimaatverandering. TeaTime4Science creëert dan weer bewustwording rond klimaatverandering en vraagt aan-dacht voor duurzaam bodemgebruik. Met een eenvoudig theezakje krijgen leerlingen zicht op de afbraaksnelheid van organisch materiaal en kunnen ze het vrijkomen van CO2 in kaart brengen.”

“Via digitale weg delen onze leerlingen en de Nederlanders hun ervaringen. In internationale groepen maken ze ook een vlog over actuele klimaatproblemen zoals lage-emissiezones, de impact van cruiseschepen op het milieu, enz.” voegt Thijs Declercq toe.

Van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 maart waren de Nederlandse leerlingen te gast in De Bron en verbleven ze in gastgezinnen van onze leerlingen.

Celine Busquart: “Naast het samen verder werken rond de twee Citizen Science-projecten, trokken onze leerlingen met hun Nederlandse partners op woensdag 11 maart naar het natuurdomein Vagevuurbossen. Daar kregen ze uitleg over bosbeheer, natuurbehoud en welke begroeiing waardevol is. De leerlingen hielpen ook actief mee met De Torenvalk en Natuurpunt.”

Meer foto's op onze Facebookpagina.