Vanuit respect voor ieders levensvisie probeert onze school de christelijke waarden levend te houden. Gebaseerd op een sterk geloof in de goedheid van iedere mens proberen we leerlingen en leerkrachten met een gelovig hart aan te spreken in een begrijpelijke taal.

 

Over De Ark

'De Ark’ is de pastorale werkgroep van onze school. We laten ons inspireren door de ark van Noach uit het Oude Testament. Een ark verwijst naar een veilige plaats op de soms woelige golven van het leven. Iedereen is er welkom!

‘De Ark’ verzorgt enkele verdiepingsmomenten: bij het begin van het schooljaar, net voor Kerstmis, tijdens de Goede Week en op het einde van het schooljaar. ‘De Ark’ is een plaats waar je met rouw en verdriet terecht kunt. Op geregelde tijdstippen is er in de doksaalkapel een gebedsmoment waar we bidden voor onze zieken en waar we dankend denken aan onze lieve doden. ‘De Ark’ staat ook voor sociale inzet: posterbeurs, voedselinzameling voor kansarmen bij ons, Damiaanactie, solidaire maaltijden voor Broederlijk Delen en andere initiatieven. We hopen dat je met ons ‘De Ark’ een goede vaart geeft!

 Ark1Ark2Ark3

 

Jaarthema 2019-2020: Handen vol hoop

Boodschap van Jezus als gps

HandenVolHoop

In het maandelijkse inspiratieblad ‘Leeftocht’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen lezen we over dit thema: “Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Het zaad ontkiemt en groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding … Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange vorming van onze leerlingen en onszelf, in dialoog en met de hoopvolle boodschap van Jezus als gps.”

In het Marcusevangelie vinden we daarover: “Gods nieuwe wereld lijkt op een man die zaad gestrooid heeft op het land. Die man gaat slapen en staat weer op. Elke dag opnieuw. Intussen groeit het zaad in de grond, en het wordt koren. Hoe dat gebeurt, weet die man niet. Het is de aarde zelf die het laat groeien. Van de eerste groene puntjes tot het koren vol graankorrels.” (Mc. 4, 26-28 – Bijbel in gewone taal)

Doosje geluksklaver

Na de personeelsvergadering op donderdag 29 augustus kreeg elk personeelslid van de school een doosje met geluksklaver mee. In de imposante inkomhal prijkt een mooi beeld van een open hand. Elke maand komt er een nieuwe poster met een hoopgevende boodschap gekoppeld aan het jaarthema. Voor de maand september luidt die: “Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit.”

Het komende schooljaar brengt manden vol werk, niet in het minst door de implementatie van de veelbesproken hervorming van het secundair onderwijs. Voor De Bron, net als voor de andere scholen van scholengemeenschap Molenland, betekent dat onder andere de invoering van Engels en ‘Mens en Samenleving’ als nieuwe vakken in het eerste jaar.

Hoop geeft adem en zuurstof

We pakken het werk aan met handen vol hoop. Het begin is gemaakt, de hoop geeft adem en zuurstof. De Ark wenst iedereen die bij onderwijs betrokken is een fijn en boeiend schooljaar toe, in de hoop dat leerlingen mogen ervaren dat de school voor hen een warme thuis is, waar zij naast vakcompetenties ook positieve levenservaring kunnen opdoen.