Derde jaar (vanaf schooljaar 2021-2022)

De studierichtingen in onze school zijn allemaal doorstroomgericht. Dat betekent dat je bij ons een bijzonder sterke basis legt voor verdere studies aan de universiteit of de hogeschool. De vakken die je krijgt zijn dus sterk theoretisch.

Alle studierichtingen hebben een identiek basispakket, aangevuld met richtingspecifieke vakken.

Enkele krachtlijnen:

  • Het vak mens & samenleving integreert voor alle leerlingen economische en maatschappelijk vorming.
  • We kiezen bewust ook voor een mooi aanbod artistieke vorming in alle richtingen, in de vorm van vakken of projecten.
  • Voor alle derdejaars is er een uur ICT; in het vierde jaar is er voor iedereen minstens één uur Duits.

Een toelichting bij het vak wiskunde lees je hier.

Lees onze gloednieuwe infobrochure!

 

Grieks-Latijn

SR GrieksLatijn

Latijn

SR Latijn

Moderne talen

SR MTA2

Economische wetenschappen

SR EW

Humane wetenschappen

SR HWE

Natuurwetenschappen

SR NWE

 

 

Vierde jaar (enkel nog in schooljaar 2021-2022)

De namen van de studierichtingen in het vierde jaar algemeen secundair onderwijs (aso) zijn:

       
  GRI Grieks  
  GRL Grieks-Latijn  
  LAT4 Latijn met 4 uur wiskunde per week  
  LAT5 Latijn met 5 uur wiskunde per week  
  ECO4 economie met 4 uur wiskunde per week  
  ECO5 economie met 5 uur wiskunde per week  
  HWE humane wetenschappen  
  WET wetenschappen  
       

 

Als je klikt op de benamingen van de studierichtingen (rechterkolom), verneem je meer over het leerlingenprofiel voor die studierichting.

  • In de studierichtingen Latijn en economie kan men kiezen tussen 4 of 5 lesuren wiskunde per lesweek.
  • Het vak economie in de richtingen wetenschappen en Latijn (met 4 uur wiskunde) wil de leerlingen de basisprincipes van de economie bijbrengen en zo hun algemene kennis verbreden.
  • In de humane wetenschappen komen twee specifieke vakken voor: gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. In deze vakken legt men de klemtoon op het bestuderen en kritisch doorlichten van gedrag en leefwijze van mensen. Alle facetten worden daarbij belicht, zowel bij ons als in andere culturen.

Ondanks de verschillen in de lessentabellen is het de bedoeling dat de leerlingen na het vierde jaar nog kunnen overstappen naar zoveel mogelijk studierichtingen in de derde graad. Zo wordt bv. het extra uur van elk wetenschapsvak (biologie, chemie, fysica) in de richting wetenschappen ingevuld met praktische en ICT-toepassingen.

 

CLIL

Via CLIL kan je in het vierde jaar het vak godsdienst in het Engels volgen.

 

 

Lessentabel

                     
    GRI GRL LAT4 LAT5 ECO4 ECO5 HWE WET  
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2  
Latijn   4 5 5          
Grieks 5 4              
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4  
Frans 3 3 3 3 4 4 4 4  
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2  
Duits creatief         1        
  Duits 1 1 1 1 1 1 1 1  
  aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1  
  geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2  
  gedragswetenschappen             3    
  cultuurwetenschappen             2    
  economie     1   4 4   1  
  wiskunde 5 4 4 5 4 5 4 5  
  informatica 1 0 1 1 1 1 1 1  
  biologie 1 1 1 1 1 1 1 2  
  chemie 1 1 1 1 1 1 1 2  
  fysica 1 1 1 1 1 1 1 2  
  lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2  
  muzikale opvoeding 1   1 1 1 1 1 1